KAPAT
Kullanıcı Adı
Şifre
Adınız Soyadınız
Telefon No
Sorunuz
Soruları Cevaplandıranlar
----------------------------------------
Namık Dağalp
E. Kamu İhale Kurullu Üyesi
E. Maliye Başmüfettişi
Özgeçmiş
----------------------------------------
Atilla İnan
Başkent Üniversitesi İhale Hukuku
Öğretim Görevlisi
Özgeçmiş
     Sonraki 10 kayıt»
İHALE MEVZUATI / SORU - CEVAP
Volkan Dağalp
20.07.2017 14:29:28
1)Aşırı düşük teklif sınır değerin belirlenmesinde iş deneyim belgesi gibi yeterlik belgelerinin de dikkate alındığı yeni bir sınır değer tespit sistemi hakkındaki görüşleriniz nedir? 2)iş deneyim belgesi tüzel kişilik adına kullanılan ortağın sağlaması gereken mevcut yasal koşullara ek olarak aynı zaman da yönetim kurulu üyesi veya şirket müdürü olma gibi zorunlulukların getirilmesi ve mevzuatta yükleniciler için öngörülen sorumluluklara benzer bir sorumluluk yüklenmesinin uygun olup olmayacağı husussundaki görüşleriniz nelerdir?
Sorduğunuz bu konu anında cevaplandırılacak birt konu olmayıp üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. üzeründe düşünülmesi gereken bu konuda tartışabvilmek için bana biraz zaman tanımanızı rica ediyorum
Av.Atilla İNAN
adem özcan
16.07.2017 22:59:32
merhaba; tek ortaklı (%100 hisseli) limited şirket kurup mühendislik diplomam ile aynı yıl içinde ihaleye girebilir miyim?
Bir mühendis veya mimarın şahıs olarak diplomasını iş deneyim belgesi olarak kullanmak suretiyle ihalelere girmesinde bekleme süresi bulunmamakla beraber, bu diplomanın tüzel kişiliği olan bir şirkette (örneğin kollektif veya komandit gibi şahıs ya da anonim veya limited gibi sermaye şirketinde)kullanılmak istenmesi halinde, diploma sahibinin o tüzel kişilikte %51 veya daha fazla hisseye en az 5 yıl süre ile sahip olması,diğer bir deyişle, iki koşulun birlikte sağlanması gerekir
Namık DAĞALP
abdulrezak cindorok
14.07.2017 14:26:29
Girilen bir ihale de kurum imzaların' kaşe imza' oldugunu iddia ediyor bir yaptırımı veya hukuksal bir boyutu mevcut mudur elenme gerekçesi mi iyi çalısmalar
İdarenin yazılı ve somut bir kararı varsa süre geçirmeden hak aram yollarını kullanınız.
AV. Atilla İNAN
rıdvan kaya
13.07.2017 12:28:55
hocam merhaba hocam ihaleler için limited mi yoksa şahıs şirketi mi daha iyi
İhalelere katılım şekli, isteklilerin kendi durumları ile takdirlerine bağlı bir konudur.
Namık DAĞALP
Orhan Cesur
13.07.2017 11:27:10
Birim fiyat teklif cetvelinde çarpım hatası yapıldığında, istekli firmanın teklifi sınır değerde dikkate alınmalı mıdır ? Dikkate alınacaksa isteklinin hangi rakamı dikkate alınmalıdır ?
Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.5.3 maddesinde yer alan açıklamaları dikkate almanızda yarar vardır.
Namık DAĞALP
Orhan Cesur
13.07.2017 11:14:31
Birim Fiyat Teklif usulü olan bir ihaleye anahtar teslim teklif sunulduğunda sınır değer hesaplamasında dikkate alınır mı ?
İstekli idarenin seçtiği usule göre teklif vermediğinden, teklifinin geçerli olamayacağı ve sınır değerin hesabında dikkate alınamayacağı kanaatindeyim.
Namık DAĞALP
Orhan Cesur
12.07.2017 15:50:41
İhalede imza sirküsünün olmaması durumunda imza sirküsü olmayan teklif sınır değer hesabına dahil edilir mi ?
Yapılan değişikliler sonucunda, teklif mektubu ve teminat mektubu usulüne uygun olanların teklifleri sınır değerin hesabına dahil edilmektedir.
Namık DAĞALP
Mehmet Uludağ
11.07.2017 15:45:58
Değerli Hocam ; Ortağı olduğum şirketin taahhüdünde , 4734 sayılı yasaya göre ihale edilmiş , iki adet yapım işi var. Söz konusu işler yapılmaya devam ediyor iken hisselerimi devretmemin ilgili yasaya ve yönetmeliklere aykırılığı var mı? Değerlendirirseniz sevinirim. Saygılarımla.
Yapım yönetmeliğinin gerek mezuniyet belgelerinin gerekse iş deneyim belgelerinin teminat süresi boyunca hisse oranlarının muhafaza edileceğine ilişkin hükümlerinin dikkate alınmasında yarar vardır.
Namık DAĞALP
selami
08.07.2017 17:00:55
hocam alt yüklenici ne zaman daireye bildirilmeli
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 15. maddesi uyarınca sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesinin idarenin onayına sunulması gerekir.
Namık DAĞALP
KASIM TÖRNÜK
04.07.2017 08:57:11
HOCAM TEKNİK PERSONEL TAHHÜTNAMEMİZİ NOTERDEN YAPTIRARAK İDAREYE SUNDUK FAKAT ODA KAYIT BELGESİ OLMADIĞINDAN DOLAYI CEZA KESİLMEK İSTENMEKTEDİR İŞLEM DOĞRUMUDUR.
Genel şartnamenin 19. maddesinde yer alan "...Yüklenici, sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde İdareye bildirmek zorundadır. İdare, bu personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içinde Yükleniciye bildirir. İdare tarafından bu süre içerisinde herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde Teknik Personel Bildirimindeki teknik personel kabul edilmiş sayılır..." şeklindeki hükmün dikkate alınması gerekir.
Namık DAĞALP