KAPAT
Kullanıcı Adı
Şifre
Adınız Soyadınız
Telefon No
Sorunuz
Soruları Cevaplandıranlar
----------------------------------------
Namık Dağalp
E. Kamu İhale Kurullu Üyesi
E. Maliye Başmüfettişi
Özgeçmiş
----------------------------------------
Atilla İnan
Başkent Üniversitesi İhale Hukuku
Öğretim Görevlisi
Özgeçmiş
     Sonraki 10 kayıt»
İHALE MEVZUATI / SORU - CEVAP
Fikri ÖNDER
25.05.2017 08:55:08
Hocam Birim Fiyat Teklif Cetvelinin ilk sayfası kaşesiz ve imzasız sadece son sayfası kaşeli ve imzalı eleniyor mu?
idarenin kararını bekleyiniz.Hukuken son sayfasını9n imzalı olması yeterli aksi bir karar çıukarsa hak arama yollarını deneyiniz
Av. Atilla İNAN
MUSTAFA ÖKSÜZ
19.05.2017 15:47:09
MÜHENDİS OLMAYAN LTD ŞİRKET ORTAĞI MÜDÜRÜ MÜDÜRLÜK DÖNEMİNDE BİTİRİLEN İŞLERDEN DOLAYI, ŞİRKETTEN AYRILMASINDAN SONRA BELGEDEN ŞAHIS OLARAK FAYDALANABİLİRMİ
Sermaye şirketlerinden ayrılanların şirket adına düzenlenen belgeden istifade etmeleri mümkün değildir, bu durum şahıs şirketlerinde ortakların ayrılmaları halinde söz konusudur.
Namık DAĞALP
mustafa
17.05.2017 21:24:21
Hocam yapım işi sözleşmede şirket ortaklarının hepsininmi yoksa şirket müdürünün adli sicil kaydı istenir
İsteklinin tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortakların tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden alacakları belgeler İdarelerce kabul edilecektir.
Namık DAĞALP
İbrahim Dikbaş
16.05.2017 11:21:41
merhaba hocam,5 ortaklı bir şirkette şirket yetkililerinin imaza yetkileri ve T.C. 'leri bulunmaktadır fakat yetkileri olmayan 2 ortağın T.C. noları bulunmamaktadır. 04.03.2017 de yayımlanan yönetmenliğe göre bütün ortakların T.C nolarını yazmamız gerekiyormu? yetkisi olmayan 2 ortağın T.C. noları olmadığından ihaleden elendik , ne yapmamız gerekiyor. itaraz edersek bir sonuç alabilirmiyiz?
itiraz ediniz söz konusu sınırlamanın yasal dayanağı yok
Av.Atilla İNAN
mahmut kuruçay
15.05.2017 13:06:18
selam hocam benim bir şirketim var bu şirketin cirosu var iş bitirmesi de ufak ben farklı iş bitirmeli bir şirketinin %90 hissesini benim şirketimin üzerine satın alsam bu almış olduğum şirketin iş bitirmesini kullanabilir miyim kullanabilirsem ne kadarını kullanabilirim.
Bir gerçek veya tüzel kişiye ait bir iş deneyim belgesinin(iş bitirme,iş durum,iş yönetme veya iş denetleme belgesi olabilir) tüzel kişiliği olan bir şirkette kullanılabilmesi için, belge sahibinin o tüzel kişilikte yarıdan fazla hisseye en az bir yıl süre ile sahip olması gerekir.Bu durumda hissesi satın alınanın belgesi,satın alan şirkette kullanılamaz,ancak hisseye sahip olan şirketin belgesi %90 hissesi(bir yıl bu hisse muhafaza edilmek şartıyla) alınan şirkette kullanılabilir
Namık DAĞALP
arsan
15.05.2017 00:08:25
slm hocam mal alımı ile ihaleye cıkan kamelya yapım işi üzerimizde kaldı piyasada yaptırıp 70 adet kamelyayıteslim ettik kabulu yapıldı teminatımızı garanti belgesi istiyolar sözlesmede söyle bir madde var1. 41.1. Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 2 yıl süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir. piyasada yaptırdığımız işe nasıl bir garanti belgesi vermemiz gerekiyor saygılarımla teminatımızı cözmüyolar işin kabulu 2. ayda yapıldı
Bu konu,şartname sözleşme ve diğer belge ve bilgilerle birlikte müşavere yapmayı gerektiriyor. 03124351907 den bir randevu alınız.
Atilla İNAN
Engin Tiryaki
11.05.2017 14:51:42
Hocam girdiğimiz bir ihalede, Teklif mektubunda rakamın sonuna TL yazmayı unuttuk fakat rakam kısmında TL yazısı var, bu ihaledenden elenme sebebi olurmu?
Olabilir olursahemen idareye itiraz ediğn hak arama yollarını kullanın
Av.AtillaİNAN
aydın
09.05.2017 16:28:17
Hocam merhaba, Biz laboratuvar hizmeti işleri yapıyoruz. İhaleye giren bir yüklenici var. Ancak biz gayri resmi olarak alt yüklenici gibi bu firmaya hizmet veriyoruz ve bu konuda sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Bu işe ait sözleşme ve faturalar iş deneyim belgesi olarak kullanılabilirmi.Saygılar
Kamu kurumlarına yapılan yapım ve hizmet işlerinde alt yükleniciye izin verilmesi halinde,alt yükleniciye belge düzenlenir.Özel kesime yapılan işlerde ise,sözleşme,faturalar gerektiğinde sgk belgeleri iş deneyimini tevsik için kullanılan belgelerdir.Bu durumda yasal olarak alt yüklenicinin çalışmasına izin verilmeyen bir işi gayri resmi olarak yapan kişinin söz konusu belgeleri iş deneyimini tevsik için kullanamayacağı kanaatindeyim.
Namık DAĞALP
mert özer
08.05.2017 15:17:50
Sayın hocam size dir şey danışmak istiyorum bir kurumdan ihale aldık 15 temmuz darbesinden sonra biliyorsunuz dolarda ciddi bir artış oldu işimizin birinci kısmını bitirdik ve dolar kurundan dolayı ciddi zarar etmekteyiz ikinci kısımda bu zararı ikiye katlıyacak ticaret kanunnda gözgöre göre kendini iflasa götürmek doğurumu teminat mektubu nakde döndürmeden yasaklama almadan işin fisihi söz konusu ola bilirmi bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim atila bey yardımlarınıza ihtiyacımız var iyi günler
Borcun ademi ifası ve mücbir sebeb nedeniyle idareden tasfiye talebinde bulunulabilir. Bu konudaki çalışmalar açısından YÜZYÜZE GÖRÜŞMEKTE FAYDA VAR 03124351907
Av.Atilla İNAN
Volkan Dağalp
08.05.2017 15:14:04
İstisna kapsamında yapılan ihalelerde firmaların EKAP'a üye olması zorunlu mu?
İhale uygulama yönetmeliklerinde yer alan "...Ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınabilmesi için adına doküman satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur..." şeklindeki ortak hüküm ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 30,31 ve 32 maddeleri uyarınca, ekap üzerinden istisna kapsamında yapılan ihalelere katılmak için firmalarca üye olunması gerektiği kanaatindeyim.
Namık DAĞALP